Om Ryrsjön 1 BigårdsNytt Bilder Styrelsen Kontakt
Historia Expedition Stadgar Inre  Fond Fastighetskötsel Lägenheter
   

 

Styrelsen

Historia

Stadgar

Inre Fond

Fastighetsskötsel 

Årsredovisningar

Senaste Info Datum

Bigårdsnytt

2017-05-22

2017-03-08

2016-12-06

2016-10-01

2016-06-01

2016-03-01

2015-10-06

2015-08-25

2015-05-04

 

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

PDF>>

 

Årsmöte

2016-05-25

2015-06-09

2014-05-20

PDF>>

PDF>>

PDF >>

2013-05-21 PDF >>
Medlemsmöte

2016-11-27

2012-11-10

PDF

PDF >>

 

Valberedningen:
Eva Kämäräinen  Sammankallade
Annica Kämäräinen

Sara Samuelsson
 

 

 

 

© 2017 Brf Ryrsjön1