Om Ryrsjön 1 BigårdsNytt Bilder Styrelsen Kontakt
Historia Expedition Stadgar Inre  Fond Fastighetskötsel Lägenheter

Historik

 

Föreningen bildades i april 1974 i ett samarbete mellan kommunen och industrin representerad av Göta Cellulosa AB. John Mattsson byggnads AB svarade för projektkostnaderna i utvecklingsskedet och erhöll i okt. 1975 föreningens uppdrag att utföra byggnationen till av länsbostadsnämnden godkänd kostnad.

Projektringen utföres av Göteborgs Förorter och hela projektet omfattar 99 st. lägenheter som blir färdiga för inflyttning tiden dec. 76 – sept. 77.

 

Föreningen består av 99 st. lägenheter varav:

35 st. fyror på 98.5 kvm

24 st. treor på 72,5 kvm respektive 71 kvm

40 st. tvåor på 61,5 kvm

 

Garage finns 56 st.

 

© 2018 Brf Ryrsjön1