Om Ryrsjön 1 BigårdsNytt Bilder Styrelsen Kontakt
Historia Expedition Stadgar Inre  Fond Fastighetskötsel Lägenheter
   

Inre reparationsfond

 


Till lägenheten hör en inre fond att användas vid reparationer. Hur mycket som finns att disponera finns angivet på hyresavierna som kommer i Mars.

Det går också att få info på expeditionen  på Tisdagar kl. 18:30 – 19:30

För att erhålla fondmedel ska kvitton och fakturor lämnas på expeditionen. Tänk på att ta kopior på era kvitton eller fakturor, då de inlämnade arkiveras och inte återlämnas.

Bifoga meddelande med Namn, lägenhetsnummer, och hur ersättningen skall utbetalas. bank och kontonummer etc


Ersättning erhålls för kostnader för reparation och utbyten p.g.a. förslitning av kapitalvaror som är standard i lägenheten, samt viss standardförbättring.

 

Vid uttag till golv, färg och tapeter får man ta ut allt över 2000 kr, uttag till vitvaror och badrum får man ta ut det som finns i inrefond.

 

 

Styrelsen B.R.F. Ryrsjön 1

 

© 2018 Brf Ryrsjön1