Om Ryrsjön 1 BigårdsNytt Bilder Styrelsen Kontakt
Årsmöten, årsredovisnin & stadgar

Styrelsen Ryrsjön1 2018-2019

Vill du kontakta någon i styrelsen?

Klicka här 

 Lars-Göran Andersson  Ordförande
 Charlotte Dahlstöm-Eriksson  Vice Ordförande
 Pia Sjöö-Leppänen  Kassör
 Lennart Sandberg  Sekreterare
 Ola Sponton  Ledamot
 Arne Karlsson  Ledamot
 Ann-Louise Jakobsson  Ledamot
 Roger Carlsson  Ledamot
 Henric Sandbeck   Suppleant
 Marco Dove  Suppleant

 Angela Hendry

 Suppleant
   

 

 

 

 

 

© 2018 Brf Ryrsjön1